МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Sendviç panelləri Оdadavamlı üçqat metall sendviç-panelləri, ekoloji təmiz mineral-pambıq istici ilə - ən effektiv divar və hasarlama konstruksiya hesab olunur.
Производство сэндвич-панелей, сэндвич-панели,строительные панели, промышленное строительство, строительсто ангаровOnların əsasında - yüksək səviyəli oxlar və pambıq istici ilə təciz olunmuş, istilik keçirməyən materiallar və davamlı lövhələr. Bazalt və Penopolisterol əsasında hazırlanmış panellərin qalınlığı onun iqlim şəraitindən və istifadə etmə qaydalarından hesablanır. Panelin istilik keçirməyən orta qatı iki tərəftən əlavə qat-qat edilir və antikorroziya ilə qorunur. Bütün bunlar konstruktiv metall konstruksiyaya əlavə qərginliyə davamlıq yaradır. Üzlüklərin möhkəm bağlanmasına yüksək keyfiyyətli Poliuretan yapişqan tə'min edir. Sendviç panelləri istifadə edərkən siz ə'la divar, dam örtüyü, arakəsmə ilə bölmələr və hasarlama konstruksiyaları əldə edirsiniz. Bu konstruktiv panellər ümümi binalarda və sənaye tikintidə istifadə olunur. Xüsusi divar, dam örtüyü panellər və Sendviç panelləri, ən muasir konstruktiv standartlarina cavab verir. Onları həm təzə binaların tikilişində, həm rekonstruksiya binaların tə'mirində istifadə etmək lazımdır.
Производство сэндвич-панелей, сэндвич-панели,строительные панели, промышленное строительство, строительсто ангаровSuyu keçirmə
Plitələrin nəmişliyi 1 % artıq deyil. 24 saat ərzində suyun hopması 1 % artıq deyil. Penopolistirol praktiki olaraq su keçirmir. İl ərzində kütlə həcmi ilə müqayisədə hopan suyun miqdarı 1,5- 3,5 % arası dəyişir. Digər tərəfdən isə, penopolistirolun hava keçirmə xassəsi ona suyun keçirməsini aşılayır. Yəni divar “nəfəs alır”.

Səsi keçirməməsi

Penopolistirol səsi təcrid edən materialdır. Yaşayış və ofis ərazilərin inşası zamanı penopolistirol ilə tikinti materialların istifadəsi otaqları maksimal dərəcədə səsi keçirməyən etmək mümkündür
.
Sendviç-panel yüngül metal üçlaylı konstruksiyadır, sənaye obyektlərin, istehsal sexlərinin və anbarların, pavilyonların, dükanların və xidmət sahəsi obyektlərin, AZQ, soyuducu kameraların, qaraj qapılarının, avtofurqonların, ofis otaqlarının daxili aralıqların və s. inşası üçün tətbiq edilir.

Sendviç panellərin üstünlükləri:
Yüksək istilik izolyasiya, antikorroziya və davamlılıq xassələri
Bina və tikililərin yüksək inşa sürəti
Sendviç panellərin kiçik çəkisi hesabına sadə montaj, özülə yükləmənin azalması
RAL kataloqları üzrə panellərin geniş rəng qamması
Tikintinin maya dəyərinin xeyli aşağı salınması
Sendviç-panellərin uzunmüddətli istismarı, binanın genişlənməsi və yenidən tikilməsi imkanı

Производство сэндвич-панелей, сэндвич-панели,строительные панели, промышленное строительство, строительсто ангаров
Penopolistirol (penoplast) ekoloji cəhətdən təmiz, qeyri-toksik, istiliyi və səsi izolyasiya edən materialdır ki, 40 ilə yaxın müddətdə tikintidə istifadə edilir və özünü qənaətli, tətbiqində rahat və minimal istiliyi keçirmə və buxar keçirmə qabiliyyətinə malik olan bir material kimi təqdim edib.
Penopolistirol (penoplast) istiliyi izolyasiya edən materialdır, polistirolu hərarət emalı zamanı köpükləşdirəndə alınır. Plitələr sıxlığından asılı olaraq aşağıdakı markalara bölünür: 15, 25, 35 və 50.
Penopolistirolun (penoplastın) üstünlükləri:
Penopolistirolun ekoloji təhlükəsizliyi
Penopolistirol ekoloji saf material olan penopolistirol qırıntıdan hazırlanır. Penopolistirolun hazırlanması üçün material təbii neftdən alınır. Materialın əsas komponenti karbon və hidrogendən ibarət olan stiroldur.

İstiliyin izolyasiyası
Hal-hazırda Avropada penopolistirolun istehsal olunduğu həcmin 60 % çoxu istiliyin izolyasiyası məqsədləri üçün istifadə olunur. Bu materialın 98 % havadır ki, bu da ən yaxşı təbii istilik izolyatorudur.


Производство сэндвич-панелей, сэндвич-панели,строительные панели, промышленное строительство, строительсто ангаров
Keramik dam örtükləri və şüşə paketləri
Alman istehsalçılarının söylədiyi kimi Almaniyada keramik örtüklərin işlənməsini və emalını hələ 200 il bundan əvvəl qədim romalılar təmin etmişdilər. Palçıq dam örtüyü qədim Misirdə hələ 400 il bundan qabaq işlənirmiş. Məhz ona görədir ki, keramik dam örtüyü bütün növ dam örtüklərinin şahzadəsi adlandırılır-bu həm vaxta, həm zövqə, estetikliyə, həm də davamlılıq və möhkəmliyinə görə təsdiqlənmişdir. Belə dam örtüklərinin ömrü 100 ildən çoxdur. Belə ki, bütün müddət ərzində o öz dekorativliyini itirmir. Belə örtüklər oda davamlı, ultra şüalara qarşı dəyişməz, temperatur dəyişkənliyi və turş yağışlara davamiyyətlidir.
Bu örtük aşağı istilik ötürücülüyünə malik olmaqla səs-küyü udur və statik gərginliyi özündə toplamır. Almaniya bazarında belə dam örtüklərinin satışı 70 %-dən çox təşkil edir. Müasir texnologiya imkan verir ki, istənilən şəkildə örtüyə müxtəlif qamma rənglər (istər parlaq, istərsə də parlaq olmayan alqobom və ya qlazur) vurmaqla onları estetik gözəlləşdirsin.
Keramik özlüyə vurulan rənglər onun ömrünə təsir etmir, lakin onun görünüşünü köklü surətdə dəyişir. Rənglərin həddindən çox olmasından başqa keramik örtüklərin istənilən modelləri də çoxdur.Keramik örtüklər istənilən mürəkkəb quruluşlu binalara yararlıdır.

Производство сэндвич-панелей, сэндвич-панели,строительные панели, промышленное строительство, строительсто ангаров
Ən optimal bucaq 220 -600 arasındadır. Bucağın azalması ( 100 -220) əlavə hidroizolyasiya və ventilyasiyanın qoyulmasını tələb edir. Bucağın 600-dən yuxarı olması əlavə bərkitmələr tələb edir (klemma və şurup). hesab olunur ki, keramik örtüklərin ağırlığı onun işlənməsini məhdudlaşdırır. Belə ki, əlavə dayaqların gücləndirilməsini və bununla da əlavə taxta məsrəfini tələb edir. Lakin hər bir keramik örtüyün öz çəkisi o qədər aşağı olur ki (qar örtüyünün basqısı ilə müqayisədə) onun hesablanmış ağırlığı 25-30 % metal örtükdən çoxdur. Keramik örtüyün quraşdırılması zamanı əlavə dayaqların qoyulmasına ehtiyac yoxdur, taxta çənbərlərin addımlarının qısa olunması kifayətdir. Böyük olmayan xüsusi çəki imkan verir ki, yüngül dayaq konstruksiyalardan istifadə olunsun.
Arakəsmə bölmələr 

Metalprokat materiallar
Alüminium konstruksiyalarDam örtükləri