МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Xidmətlər

“BakMexQur” MMC xüsusi tikinti və mexaniki quraşdırma.

“BakMexQur” MMC sizinlə qarantlı əməkdaşlıq etməyə hazırdır.

Yüngül Metal Konstruksiyalı binaların layihələşdirilməsi, hazırlanması və montaj edilməsi

sahəsində öz xidmətlərini təqdim edir.

Layihələndirmə   
 • Metal konstruksiyalarının hesaba alınması və obyektlərin layihələndirilməsi
 • Tikinti regionların və onun iqlim şəraitini nəzərə almaqla xüsusiləşdirilmiş proqram əsasında yerinə yetirilir.
 • KM, KMD, KJ mərhələsində layihə və smeta sənədlərinin hazırlanması.
 • Binalarin konstruksiya və karkasların hesablanması.
 • Anqar, Sklad, İstehsalat binaları, Yanacaq doldurma stansiyaları, servis stansiyaları, qarajlar-avtodayanacaq, avtosalonlar və sayrı.
 • Metalkonstruksiaların montaji .
 • Kalonlar, balkalar, yüksək metal bağlantılar, fermalar, konsollar, daravaza, pilləkənlar.
 • Fermalar, riqellər, fundament, balkalar, plitlər və panelli divarlar.

İstehsalat   

 • Müxtəlif növ metal konstruksiyalar “BakMexQur” MMC-nin istehsalat bazasında hazırlanır.
 • İstehsalat sahələri dünya standartlarına uyğun müasir avadanlıqlarla təchiz edilib.
 • Qaynaq işləri rentgenoskopiya və ultrasəs vasitəsi ilə nəzarətdən keçir.
 • Sertifikata uyğun olaraq metalprokatın kimyəvi tərkibinin yoxlanması həyata keçirilir.
 • Hazırlanan bütün metal konstruksiyalar DÜİST-in tələblərinə və müəssisənin texniki şərtlərinə cavab verir.

Quraşdırma   

 • Hər növ metal konstruksiyaların quraşdırılması (o cümlədən hündürlüyü 100 m-ə qədər) .
 • Fassadların və binalartın şüşəpaketləri ilə şuşələndirməsi .
 • YDM m/k üzərində dam örtüklərinin quraşdırılması.
 • 100 metrə qədər teleradiorabitə qülləsinin və dirəklərin quraşdırılması.
 • Yığılmış beton keramik konstruksiyalarının quraşdırılması .
 • Künbəz, membran və asılan dam örtüklərin, çoxaralıqlı (pilləkən hissəsi), tamaşa tikililəri,
  sənaye binalarının və anbarlarının quraşdırılması .
 • «Sendviç» tipli panellər.
 • Körpü kranların quraşdırılması, sənaye binalarının və tikililərin rekonstruksiyası, daşıyıcı karkasların, örtüklərin, çəpər konstruksiyalarının, texnoloji avadanlıqların quraşdırılması
 • Tikinti konstruksiyaların metalkonstruksiyalarla bərklənməsi, sualtı və yerüstü svayalar
 • Həcmi 30.000 m 3 qədər rezervuarların (çənlər) quraşdırılması .
 • Eni 72 m-ə qədər idman kompleksləri üçün ferma (çat) quraşdırılması.
 • Modul və fərdi karkas binaların metal konstruksiyalarının quraşdırılması.
 • Kimya, neft-kimyası, yüngül, yeyinti sənaye, qara və əlvan metallurgiya istehsal edən obyektlərdə, həmçinin sənayenin başqa sahələrində texnoloji avadanlıqların, boru kəmərlərinin və texnoloji metal konstruksiyalarının quraşdırılması.
 • Yüngül Metal Konstruksiyalı tezucaldılan binalar (YMK).
Nəqliyyat   
 • Hazır məhsulun (MK) tikinti sahəsinə daşınması xüsusi nəqliyyat ilə həyata keçrilir
 • MDB ölkələrinə və respublikasının rayonlarına dəmiryol nəqliyyatı ilə çatdırılır